O firmie

Zapraszamy na kurs nauki jazdy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek,
 19 stycznia 2017 roku

o godzinie 16:00

Sala wykładowa:
ul. Słoneczna 18
59-600 Lwówek Śląski
tel. kontaktowy: 504 177 700


Rzetelna, profesjonalna formuła szkolenia kandydatów na kierowców
– tylko w OSK „HUBERT”.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny – 504 177 700 lub wypełnienie formularza na stronie ośrodka

Masz problem z prezentem na 18-stkę?
Samochód, zegarek a może komputer?
Zacznij od początku...
Nie ma nic lepszego jak kurs prawa jazdy w OSK HUBERT!

Zadzwoń!

Jakie zmiany od 19 stycznia 2013 w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców?


Nowe kategorie i wzór prawa jazdy, nowy system egzaminów teoretycznych oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy - m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie w sobotę 19 stycznia br.
Największe zmiany dotyczą części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. By uzyskać prawo jazdy kategorii B, zamiast 18 pytań wylosowanych z puli ok. 500 - jak dotąd - egzaminowany będzie odpowiadał na 32 pytania z puli 3 tys. pytań. Przyszły kierowca, odpowiadając na pierwsze 20 pytań - będzie miał 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na każde z kolejnych 12 pytań specjalistycznych osoba egzaminowana będzie miała 50 sekund.
Do pytań nie będzie powrotu, nie będzie można poprawić udzielonej odpowiedzi a na każde pytanie będzie można udzielić tylko jednej. Suma punktów możliwych do uzyskania w części teoretycznej egzaminu wynosi 74. Pozytywny wynik uzyskuje się w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny tak jak dotychczas będzie trwał 25 minut.
Zgodnie z ustawą, zamiast karty motorowerowej będzie wydawane prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do prowadzenia motorowerów. Będzie je można wyrobić od 14. roku życia uczestnicząc w szkoleniu (10 godz. teorii i 10 praktyki)
O kat. A1, uprawniającą do prowadzenia motocykla o mocy silnika nieprzekraczającej 11 kW, będą mogły starać się osoby od 16. roku życia. Nowością jest kat. A2 uprawniająca, po ukończeniu 18 lat, do jazdy motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW.
Prawo jazdy kat. A, uprawniające do jazdy dowolnymi motocyklami, będzie można zrobić w wieku 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2, a w wieku 24 lat, jeżeli osoba nie posiadała prawa jazdy kat. A2.
Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez pięć lat. Po tym czasie trzeba będzie wyrobić nowy dokument. Wzrosną o kilkadziesiąt złotych opłaty egzaminacyjne.
Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobierane będą opłaty w wysokości:
1) 30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;
2) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
3) 180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
4) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
5) 170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
6) 200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
7) 245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
8) 125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej “pozwoleniem”.
Na przykład za cały egzamin prawa jazdy kat. B trzeba będzie zapłacić nie 134 a 170 zł.

Przepisy, których stosowanie jest związane z danymi gromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), mają wejść w życie dopiero 4 stycznia 2016 r. Chodzi m.in. o obowiązek: odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego, obowiązek kierowania w okresie próbnym - przez pierwsze 8 miesięcy - wyłącznie samochodem oznakowanym okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego, odbycia kursu reedukacyjnego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia. Zgodnie z nowelą przesunięty w czasie ma być także zapis, według którego kierowca traci prawo jazdy, jeśli w okresie próbnym popełni trzy wykroczenia lub przestępstwo.
Nowością jest również wprowadzenie tzw. profilu kursanta. Zanim kandydat na kierowcę zgłosi się do szkoły nauki jazdy będzie musiał uzyskać w starostwie swój numer. Ta zmiana wprowadzona jest po to, by każdy zainteresowany – szkoła, ośrodek egzaminowania i starostwo, które wystawia dokument – mógł aktualizować dane kursanta w sieci oraz kontrolować przebieg szkolenia na każdym etapie.
Zapisywanie na kurs prawa jazdy zacznie się od wizyty w starostwie i złożenia wniosku, zaświadczenia od lekarza oraz zdjęcia. Następnie wszystkie dane zostaną wprowadzone do systemu powszechnej ewidencji kierowców CEPIK, gdzie kursantowi zostanie przypisany numer, na podstawie którego będzie mógł się dopiero zapisać do ośrodka szkolenia kierowców.
Kończy się czas ośrodków szkolenia kierowców z salą wykładową i biurem „w teczce”. Nowa ustawa nie zezwala na prowadzenie szkolenia w jadalniach. Sala wykładowa powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m, być odizolowana od innych pomieszczeń, oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją „Sala wykładowa”, być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co najmniej: tablicę do pisania, makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych.
Zajęcia rozpoczynać się będą zgłoszeniem w starostwie – możliwe będzie dokładne kontrolowanie przez organ prowadzący, czy zajęcia faktycznie się odbywają, czy sala i jej wyposażenie spełnia wymagania ustawy oraz czy realizowany jest program zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.
Ośrodek Szkolenia Kierowców „HUBERT” od lat prowadzi rzetelne, kompletne kursy zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym. Dydaktyczna sala wykładowa wyposażona zgodnie z przepisami w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, projektor multimedialny, plansze, tablice, pomoce dydaktyczne oraz profesjonalny instruktaż zapewniają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wymaganego na egzaminie państwowym. Kursant podczas szkolenia dostaje komplet materiałów dydaktycznych systemu SPS. Wszystkie omówione lekcje powtórzone są w podręczniku. Dodatkowo poszczególne tematy sprawdzane są i utrwalane w formie pytań egzaminacyjnych, jako zadanie domowe. Podczas szkolenia prowadzone są kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizują je czynni zawodowo ratownicy medyczni, instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej PCK.
Zadania praktyczne realizujemy na samochodach szkoleniowych identycznych jak w WORD Jelenia Góra – tj. Mitsubishi Colt. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów uczących nie tylko jak zdać, ale również podstaw prawidłowej techniki jazdy samochodem.
W związku ze zmianami w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zapraszamy na spotkanie organizacyjne przed planowanym rozpoczęciem szkolenia podstawowego w zakresie kategorii B. Przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany w zakresie szkolenia i egzaminowania. Pomożemy dopełnić formalności wynikających z ustawy, związanych z przystąpieniem do szkolenia w naszym ośrodku.
Wszystkich zainteresowanych profesjonalnym szkoleniem zapraszamy na spotkanie 25 stycznia 2013 roku o godz. 16.00 w sali wykładowej na ul. Słonecznej 18 (byłe Płakowice). Tradycyjnie zapewniamy transport samochodem szkoleniowym z parkingu Netto o godz. 15.45.

 
 

Ustawa o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać 19 stycznia 2013 r. doczekała się aktów wykonawczych. Rozporządzenia zostały podpisane przez ministra i już wiadomo, jak przez najbliższe lata będzie wyglądać szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców.
Proponowane przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących nie zmieniają zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz samych zasad prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców. Bardzo ważnym elementem przygotowanego projektu rozporządzenia są nowe, szczegółowe programy szkolenia kierowców. W załączniku do projektu przedstawiono programy szkolenia kandydatów na kierowców uwzględniające poszczególne tematy w rozbiciu na poszczególne godziny zajęć realizowanych podczas szkolenia. Tak przygotowane programy szkolenia będą pozwalały na przekazywanie jednolitej wiedzy w ośrodkach szkolenia kierowców, a także na bardziej precyzyjny nadzór nad wiedzą i umiejętnościami instruktorów nauki jazdy.

Do bardzo istotnych elementów, jakie znalazły się w rozporządzeniach możemy bez wątpienia zaliczyć informatyzację. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy kandydat na kierowcę będzie sprawdzany w systemie, czy nie posiada zakazów prowadzenia pojazdów itp. W przypadku braku przeciwwskazań powstanie elektroniczny profil kandydata na kierowcę (pkk), który od 19 stycznia zastąpi wiele papierowych dokumentów.

Kursant wykorzystując w pełni możliwości systemu, nie będzie musiał pojawiać się w starostwie, ani żadnej innej instytucji państwowej, prócz WORD oczywiście. Profil kandydata na kierowcę ma również za zadanie ukrócić proceder handlu zaświadczeniami i nierzetelnego szkolenia.

Opublikowany tekst rozporządzenia w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców zawiera 215 stron. Aż 185 stron dokumentu zajmuje bardzo szczegółowy program szkolenia kierowców.


Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 
 

Fascynują Cię motocykle? Marzysz, by jeździć i poczuć wolność poruszania się jednośladem? Właśnie rozpoczynamy kurs na prawo jazdy kategorii "A". Przyjdź, dowiedz się więcej!

OSK HUBERT przeprowadza szkolenie w pełnym wymiarze 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. Zajęcia praktyczne odbywają się z instruktorem poruszającym się drugim motocyklem. Instruktor jest czynnym motocyklistą z przygotowaniem pedagogicznym, co zapewnia profesjonalne szkolenie.
Podczas zajęć teoretycznych poznasz i utrwalisz przepisy ruchu drogowego.
Obalimy mity dotyczące motocyklistów. Opowiemy Ci i pokażemy jak bezpiecznie przygotować się i jeździć motocyklem. Omówimy „strategie uliczne”, odpowiedzialne za Twoją bezpieczną i sprawną jazdę.
W czasie szkolenia praktycznego nie tylko nabędziesz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu. OSK „HUBERT” kładzie nacisk na naukę poruszania się w realiach drogowych. Stosujemy wiele ćwiczeń wyrabiających niezbędne nawyki do uniknięcia niebezpiecznych dla zdrowia i życia zagrożeń.
Znasz technikę przeciwskrętu? Wiesz, dlaczego motocykl utrzymuje równowagę? Którego hamulca używać przy jeździe po śliskiej nawierzchni? U nas uzyskasz odpowiedź na te i inne pytania. Podczas ćwiczeń wielokrotnie powtórzysz wszystkie techniki, które wejdą w nawyk!
Jeśli już miałeś do czynienia z jednośladem lub dopiero zamierzasz i chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania motocyklem w OSK „HUBERT” – nauczymy Cię jeździć!

Nie oszczędzaj na wiedzy i umiejętnościach pozwalających uniknąć konsekwencji zdarzeń i wypadków drogowych, zapisz się na kurs w OSK „HUBERT”!

 

"...jazda szeroką, prostą drogą nie wymaga myślenia. Zatankować, odpalić maszynę, trzymać się swojego pasa i unikać ciężarówek. Dopiero na krętych drogach można łatwo odróżnić doświadczonych motocyklistów od tych, którzy są zaledwie właścicielami motocykla." D. L. Hough

Wiesz co to przeciwskręt, jak i kiedy go stosować? Dlaczego powinieneś dodawać gazu przez całą długość zakrętu? Jak wykonać unik i ostro hamować? Co zrobić, gdy tylne koło wpadnie w poślizg? Co powoduje, że motocykl sam trzyma równowagę?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas nauki bezpiecznej jazdy motocyklem - zapraszamy na szkolenie!

WIOSNA z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „HUBERT”


Wiosną, gdy dni są coraz dłuższe, temperatura sprzyja spacerom a przyroda budzi się do życia, najwyższy czas pomyśleć o przygotowaniu naszego samochodu do sezonu letniego. Niektóre przygotowania wymagają fachowej ręki serwisantów, wiele rzeczy możemy jednak wykonać sami.
1. Umyj dokładnie samochód
Środki chemiczne, sól i bród, które po okresie zimowym nagromadziły się na naszym samochodzie mają nie tylko wpływ na stan wizualny naszego pojazdu, ale i jego stan techniczny. Warto umyć zarówno nadwozie jak i podwozie naszego auta, zapobiegniemy rozwojowi korozji. Po dokładnym umyciu przyglądamy się dokładnie karoserii. Wszystkie ślady rys i odprysków na lakierze odtłuszczamy i zabezpieczamy produktami do odprysków (np. podkład i lakier przy użyciu pędzelka).
2. Wyczyść wnętrze
Dokładnie odkurzamy i suszymy podłogę kabiny. Piasek, błoto pośniegowe i sól naniesiona do wnętrza samochodu wpływa korodująco na metalowe elementy, m.in. podłogę naszego samochodu. Postarajmy się dokładnie wysuszyć tapicerkę zanim położymy dywaniki. Wyczyśćmy deskę rozdzielczą, uszczelki oraz umyjmy szyby.
Sprawdźmy stan filtra kabinowego – unikniemy dostawaniu się do wnętrza samochodu zanieczyszczeń z zewnątrz.
3. Sprawdź poziom płynów eksploatacyjnych
Sprawdzamy poziom oleju w silniku. Uzupełniamy niedobory. Jeżeli przebieg od ostatniej wymiany zbliża się do wartości wymiany zalecanej przez producenta – wymieniamy olej wraz z filtrem – najlepiej w specjalistycznym zakładzie mechanicznym.
Kontrolujemy stany pozostałych płynów eksploatacyjnych: hamulcowego, chłodzącego do spryskiwaczy.
Ważnym elementem są wycieraczki, które po okresie zimowym mogły ulec zniszczeniu. Sprawność wycieraczki możemy ocenić sami. Jeżeli wycieraczka zostawia smugi na szybie, słabo zbierając wodę lub wydaję dziwne odgłosy podczas pracy – wymieńmy je pamiętając, aby były tej samej długości, co obecne.
4. Sprawdź akumulator
Sprawdzamy zaciski na klemach akumulatora. Jeśli zaśniedziały – czyścimy je i zabezpieczamy wazeliną techniczną.
5. Koła i opony
Jeżeli temperatura dobowa NIE SPADA poniżej 7 C0 możemy zdecydować się na wymianę opon na letnie. Decyzję kiedy wymieniać opony i na jakie, zostawmy najlepiej specjaliście. Najbezpieczniej skorzystać z usług profesjonalnego zakładu wulkanizacyjnego.
Jeśli samodzielnie wymieniamy koła na letnie pamiętajmy o sprawdzeniu kilku elementów:
- zużycia bieżnika (min. dopuszczalna przepisami jego wysokość powinna wynosić 1,6 mm),
- stanu opony, sprawdzamy czy nie pojawiły się bąble, wybrzuszenia, czy nie ma innych śladów uszkodzeń, np. wbitych gwoździ,
- przed założeniem czyścimy felgi z błota, aby uniknąć wibracji, jeśli pomimo tego występują – konicznie sprawdźmy wyważenie kół w specjalistycznym zakładzie!
6. Stan techniczny zawieszenia
Warto po zimie udać się do stacji kontroli pojazdów i sprawdzić zużycie elementów układu kierowniczego i zawieszenia.
7. Kontrolujemy stan oświetlenia zewnętrznego
Na zakończenie sprawdźmy stan oświetlenia. Sprawne oświetlenie zapewni nam nie tylko brak mandatów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze.

Mitsubishi COLT - nowy samochód szkoleniowy.


Siedziba ośrodka oraz sala wykładowa znajduje się na ul. Słonecznej 18 we Lwówku Śląskim - byłe Płakowice.

Ośrodek Szkolenia Kierowców "HUBERT" gwarantuje:

GWARANCJA JAKOŚĆI, RZETELNOŚCI, FACHOWOŚCI
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ !

Przyprowadź koleżankę, kolegę a godzinę jazdy przed egzaminem otrzymasz gratis!